Statistika pro analytiky

Datum konání 31. 5. 2019, od 09:00 do 16:00
Místo konání Školicí centrum Controller Institut, Praha 8
Cena 7 900 Kč
pro členy asociace CAFIN a pro více osob z jedné společnosti platí sleva 13%

Informace o kurzu

Ukážeme si, k čemu se hodí jaká statistika, na co si dát u těch nejčastěji používaných pozor, a co vězí za myšlenkou statistického porovnání průměrů dvou proměnných. Na začátku kurzu dostanou účastníci data fiktivního prodejce: tisíce řádků popisujících zákazníky a jejich tržby. V kurzu si osvojíme statistické přístupy, jimiž lze data popsat a zjistit, zda se prodejci daří a kam by měl zaměřit svoji pozornost. Budeme zjišťovat, zda tržby v čase rostou a jaká úskalí v sobě skrývá počítání průměru. Ukážeme si, čím lze průměr vychýlit a co dělat, když se pro popis dat nehodí. Porovnáním Pearsonovy a Spearmanovy korelace ověříme, zda zákazníci z lepších segmentů přináší firmě vyšší zisk a zda korelace 35 % je málo, nebo hodně.

Obsah tréninku

1. Jak mohu mé firmě pomoci analýzou dat?
2. Datové typy: ne s každou číselnou hodnotou lze počítat jako s číslem.
3. Jak si data rozvrhnout, aby se s nimi pohodlně pracovalo (v MS Excel).
4. Sumarizace dat: průměr, jeho slabá místa a jeho alternativy
5. Sumarizace dat: grafy
6. Interval spolehlivosti: „průměr vychází 7.5 ± 6.5“
7. Co je to normální a Studentovo rozdělení a proč se bez nich neobejdeme.
8. Závislost dvou proměnných: Pearsonova korelace
9. Závislost dvou proměnných: Spearmanova korelace
10. Testování hypotéz: Když jsou průměry skoro, ale jen skoro stejné.

Cílová skupina

Kdokoliv, kdo chce proniknout pod pokličku popisné statistiky: často používané pojmy jako průměr a korelace lze správně interpretovat pouze tehdy, známe-li jejich slabá a silná místa. Účastníci po kurzu budou chápat, jaká úskalí se skrývají v tvrzeních „mezi průměrnými mzdami není rozdíl“ a „proměnné mezi sebou mají korelaci 35 %“.

Místo konání:

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
mapa

Kontakt

Telefon: +420 226 211 694
E-mail: info@controlling.cz
www: www.controlling.cz

Cesta

Autem: příjezd z centra přes Rohanské nábřeží a pokračovat do ulice Voctářova kolem Kauflandu, který bude po pravé straně nebo přes Holešovickou tržnici a Libeňský most naproti Kauflandu odbočit doleva na Voctářovu ulici. Další možná cesta je přes Holešovičky odbočit směr Bulovka a dolů kolem Libeňského zámečku a opět do ulice Voctářova. Sídlo naší společnosti je v budově DOCK One naproti Metrostavu.

MHD: metro linka B nebo tramvají 1, 14, 16, 25 na zastávku Palmovka případně tramvají 10 zastávka Divadlo pod Palmovkou, odtud se vydejte pěšky po ulici Zenklova směr Libeňský zámek a u Divadla pod Palmovou odbočte doleva do ulice Koželužská. Na konci této ulice uvidíte budovu DOCK One, kde je sídlo naší firmy. DOCK One je naproti budovy Metrostavu. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz

1) Nejlépe přijeďte metrem a auto nechte na záchytných parkovištích.
2) Zaparkujte v Kauflandu, kde máte zaručené parkovací místo - první 2 hodiny zdarma, poté 50 Kč za každou započatou hodinu.
3) Zaparkujte na parkovacích zónách, upozorňujeme, že jsou brzy plné. Cena parkování je od 20 Kč/hod. Doporučujeme využít aplikaci nebo web pro parkování www.parkujvklidu.cz. Parkovat můžete na smíšených (fialových) zónách a při využití aplikace můžete i na modrých (lokaci naleznete na přiložené mapce).

Vojtěch Filipec

Data Science, Twisto payments a.s.

Datový vědec specializující se na prediktivní metody. Jeho akademické vzdělání v jaderné fyzice je doplněno dlouholetými zkušenostmi s řízením a statistickým modelováním úvěrového rizika finančních institucí (KB, Erste Bank Group, BAWAG). Několik let působil jako interní konzultant pro kvantitativní metody ve farmaceutické firmě MSD a od roku 2017 pomáhá fin-techové společnosti Twisto vytěžovat data za účelem prevence rizik.