Statistika pro analytiky

Začátek 05.04.2019, 09:00
Konec 05.04.2019, do 16:00
Místo konání Školicí centrum Controller Institut PALMOVKA, Praha 8
Cena 7 900 Kč
pro členy asociace CAFIN a pro více osob z jedné společnosti platí sleva 13%

Informace o kurzu

Na příkladech se naučíme, jak rychle a srozumitelně popsat pomocí statistiky datový soubor. Ukážeme si, k čemu se hodí jaká statistika, na co si dát u těch nejčastěji používaných dát pozor, a co vězí za myšlenkou statistického porovnání průměrů dvou proměnných. Pomocí korelací se naučíme měřit závislost proměnných a rozhodnout, kdy je závislost dostatečně nenulová. Kurz je připraven v prostředí MS Excel, ovšem nabyté znalosti jsou na prostředí nezávislé.

Obsah tréninku

1. možnosti aplikace statistiky v analýze dat a manažerském rozhodování
2. datové typy a jak s nimi pracovat
3. organizace dat v prostředí MS Excel
4. sumarizace dat: statistiky
5. sumarizace dat: grafy
6. normální a Studentovo rozdělení
7. interval spolehlivosti průměru
8. Pearsonova korelace
9. Spearmanova korelace
10. testování hypotéz

Cílová skupina

Kdokoliv, kdo chce proniknout pod pokličku popisné statistiky: často používané pojmy jako průměr a korelace lze správně interpretovat pouze tehdy, známe-li jejich slabá a silná místa. Účastníci po kurzu budou chápat, jaká úskalí se skrývají v tvrzeních „mezi průměrnými mzdami není rozdíl“ a „proměnné mezi sebou mají korelaci 35 %“.

Místo konání:

Školicí centrum Controller Institut PALMOVKA
Voctářova 5
Praha 8  PSČ: 18000
mapa

Kontakt

Telefon: +420 226 211 694
E-mail: info@controlling.cz
www: www.controlling.cz

Cesta

Autem: příjezd z centra přes Rohanské nábřeží a pokračovat do ulice Voctářova kolem Kauflandu, který bude po pravé straně nebo přes Holešovickou tržnici a Libeňský most naproti Kauflandu odbočit do leva na Voctářovu ulici. Další možná cesta je přes Holešovičky odbočit směr Bulovka a dolů kolem Libeňského zámečku a opět do ulice Voctářova. Sídlo naší společnosti je v budově Dock One naproti Metrostav a.s. MHD: metro linka B a tramvají 1, 14, 16, 25 na zastávku Palmovka případně tramvají 10 zastávka Divadlo pod Palmovkou, odtud se vydejte pěšky po ulici Zenklova směr Libenský zámek a u Divadla pod Palmovou odbočte doleva do ulice Koželužská. Na konci této ulice uvidíte budovu Dock One, kde je sídlo naší firmy. Dock One je naproti budovy Metrostavu. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz/

V okolí naší společnosti jsou zavedeny parkovací zóny. Cena parkování je 20 Kč/hod. Doporučujeme využít aplikaci pro parkování: https://zaparkuju.cz/. Dále je možné parkování poblíž Kauflandu 2 hod/zdarma, další hodina placená.

Vojtěch Filipec

Data Science, Twisto payments a.s.

Datový vědec specializující se na prediktivní metody. Jeho akademické vzdělání v jaderné fyzice je doplněno dlouholetými zkušenostmi s řízením a statistickým modelováním úvěrového rizika finančních institucí (KB, Erste Bank Group, BAWAG). Několik let působil jako interní konzultant pro kvantitativní metody ve farmaceutické firmě MSD a od roku 2017 pomáhá fin-techové společnosti Twisto vytěžovat data za účelem prevence rizik.