Segmentace zákazníků

Datum konání 30. 4. 2019, od 09:00 do 16:00
Místo konání Školicí centrum Controller Institut PALMOVKA, Praha 8
Cena 7 900 Kč
pro členy asociace CAFIN a pro více osob z jedné společnosti platí sleva 13%

Informace o kurzu

Segmentace zákazníků se považuje za jednu ze základních praktických aplikací data miningu. Pro segmentaci se využívají shlukovací metody. Podrobně si přestavíme základní algoritmus pro shlukování, K-means. Následně prakticky použijeme na vhodných datech v moderním cloudovém nástroji BigML.

Obsah tréninku

  • úvod do popisného (deskriptivního) data miningu
  • úvod do shlukování, základní členění (hierarchické, nehierarchické), základní pojmy, algoritmy, typické úlohy
  • motivační úloha – simulace shlukování v MS Excel pomocí vícenásobného použití filtrů
  • seznámení s webovým nástrojem BigML
  • příprava dat pro shlukování
  • shlukování, ukázka dvou algoritmů implementovaných v BigML
  • interpretace výsledků, využití výsledků pro přiřazení nových instancí do vytvořených clusterů
  • případová studie, samostatná práce na vhodných datech

Cílová skupina

Pro všechny, kteří mají zájem se dozvědět o principech shlukování (segmentace) a jeho praktického využití. Na získané segmenty (shluky) zákazníků je podle jejich specifik zaměřit různé marketingové kampaně a zvýšit tak jejich účinnosti.

Místo konání:

Školicí centrum Controller Institut PALMOVKA
Voctářova 5, Praha 8
mapa

Kontakt

Telefon: +420 226 211 694
E-mail: info@controlling.cz
www: www.controlling.cz

Cesta

Autem: příjezd z centra přes Rohanské nábřeží a pokračovat do ulice Voctářova kolem Kauflandu, který bude po pravé straně nebo přes Holešovickou tržnici a Libeňský most naproti Kauflandu odbočit doleva na Voctářovu ulici. Další možná cesta je přes Holešovičky odbočit směr Bulovka a dolů kolem Libeňského zámečku a opět do ulice Voctářova. Sídlo naší společnosti je v budově DOCK One naproti Metrostavu.

MHD: metro linka B nebo tramvají 1, 14, 16, 25 na zastávku Palmovka případně tramvají 10 zastávka Divadlo pod Palmovkou, odtud se vydejte pěšky po ulici Zenklova směr Libeňský zámek a u Divadla pod Palmovou odbočte doleva do ulice Koželužská. Na konci této ulice uvidíte budovu DOCK One, kde je sídlo naší firmy. DOCK One je naproti budovy Metrostavu. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz

1) Nejlépe přijeďte metrem a auto nechte na záchytných parkovištích.
2) Zaparkujte v Kauflandu, kde máte zaručené parkovací místo - první 2 hodiny zdarma, poté 50 Kč za každou započatou hodinu.
3) Zaparkujte na parkovacích zónách, upozorňujeme, že jsou brzy plné. Cena parkování je od 20 Kč/hod. Doporučujeme využít aplikaci nebo web pro parkování www.parkujvklidu.cz. Parkovat můžete na smíšených (fialových) zónách a při využití aplikace můžete i na modrých (lokaci naleznete na přiložené mapce).

David Chudán

Vysoká škola ekonomická v Praze

Absolvent fakulty Informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde rovněž vystudoval postgraduální studium. Řešitel mnoha interních projektů a rovněž dvou evropských projektů (Openbudgets.eu a LOD2). Působí jako lektor data miningových kurzů (zkušenosti s nástroji Rapid Miner, Weka, SAS Entrerprise Miner, BigML), a rovněž kurzů business intelligence v nástroji PowerBI. Na VŠE vyučuje kurzy Metody zpracování informací, Úvod do dobývání znalostí z databází a magisterský předmět Dobývání znalostí z databází.

Mgr. Karel Štaud

Business Intelligence Manager, Komerční pojišťovna, a.s.

Po absolvování matematicko-fyzikální fakulty UK zahájil svoji profesní dráhu statistickou analýzou kamenných artefaktů, zejména pěstních klínů z ČR ve vztahu k artefaktům z Olduvajské rokle v Africe. Následně se věnoval komerční sféře v roli externího poradce podpoře rozhodování v různých oblastech podnikání: potravinářství – např. Vinium, St. Nicolaus, Drinks Union; výroba – Korado, Ateso a další za pomoci reportingu skutečnosti, plánování a statistických predikcí. Poté se více než 10 let zaměřil na bankovní sféru – segmentaci klientů, analýzy v oblasti CRM a vizualizaci informací s využitím analytických i manažerských dashboardů pomocí nástroje Tableau. Nyní pomáhá v rozhodování Komerční pojišťovně, a to na základě vizuálně prezentovaných informací, formou pravidelných dashboardů nebo jednorázových vhledů.