Cyklus Business analytik

Vzdělávací cyklus Business analytik představuje kompaktní vzdělání, jehož cílem je získat praktické postupy, techniky a dovednosti v oblasti business analýz. Na praktických příkladech si ukážeme, jak různé zdroje dat sjednotit, vytěžit a interpretovat. Absolvent vzdělávacího cyklu bude schopen identifikovat datové zdroje, porozumět datům, zpracovat je a vyhodnotit tak, aby na jejich základě mohl management společnosti efektivně rozhodovat.

Curriculum cyklu

Povinné semináře
Business analýzy
Analýzy dat na příkladech z praxe

Povinně volitelné semináře Analytické know-how
Základy datové analytiky
Statistika pro analytiky
Prediktivní metody pro business analytiky

Povinně volitelné semináře SW nástroje
Analýza dat s Power Pivot a Power Query
Grafy a vizualizace dat s Excelem
Vizualizace dat s Power BI

Průběh cyklu

Během 8 školicích dní Vás připravíme na práci business analytika.
Sami si zvolíte, jaká témata jsou pro Vás nejpřínosnější a cyklus si podle toho sestavíte.
A jak si poskládat vzdělávací cyklus Business analytik?

Každý seminář je ohodnocen kredity (1 den = 1 kredit).
Pro získání certifikátu je nutné

1. získat celkem 8 kreditů *, z toho:

  • povinný kurz Business analýzy
  • povinný kurz Analýzy dat na příkladech z praxe
  • libovolné 2 dny ze skupiny Analytické know-how
  • libovolné 2 dny ze skupiny SW nástroje

2. vypracovat závěrečnou práci

* Například: Business analýzy (3k) + Analýzy dat na příkladech z praxe (1k) + Základy datové analytiky (2k) + Vizualizace dat s Power BI (2k) = 8 kreditů

Zkouška a certifikát

Závěrečná práce aneb předveďte své „majstrštyky”
Na základě znalostí získaných v kurzu máte možnost využít nové znalosti ve svém vlastním projektu nebo si vybrat jednu z našich úloh.

Vytvořte svou analýzu „majstrštyk” a odešlete jej jako závěrečnou práci pro cyklus Business analytik. Od naší odborné komise obdržíte zpětnou vazbu, tipy na další posun – a tak si zajistíte okamžitou praktickou využitelnost získaných znalostí.

Certifikát
Úspěšní absolventi cyklu získají:
– Certifikát Controller Institutu
– Certifikát odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Cena

Základní cena: 50.100 – 52.700 Kč**
Snížená cena*: 43.587 – 45.849 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* Snížená cena platí pro členy CAFIN nebo při účasti dvou a více osob z jedné firmy.
** Konečná cena závisí na ceně zvolených volitelných kurzů.