Cyklus Business analytik

Vzdělávací cyklus Business analytik představuje kompaktní vzdělání, jehož cílem je získat praktické postupy, techniky a dovednosti v oblasti business analýz. Na praktických příkladech si ukážeme, jak různé zdroje dat sjednotit, vytěžit a interpretovat. Absolvent vzdělávacího cyklu bude schopen identifikovat datové zdroje, porozumět datům, zpracovat je a vyhodnotit tak, aby na jejich základě mohl management společnosti efektivně rozhodovat.

Curriculum cyklu

Průběh cyklu

Nabízíme Vám ucelený tréninkový program, který pomáhá vychovávat analytiky budoucnosti.

Vyberte si ze specializovaných kurzů ty, které nejlépe vyhovují Vašim požadavkům. Jednotlivé kurzy můžete absolvovat samostatně nebo jako součást vzdělávacího cyklu.

Absolvujte vzdělávací cyklus Business analytik a získejte certifikát.

Cílová skupina

  • analytici všech oblastí (marketing, prodej, nákup, výroba, logistika či HR)
  • business konzultanti
  • vedoucí projektů
  • zástupci business uživatelů zodpovědní za komunikaci s IT
  • všichni, kdo se podílejí na přípravě a vyhodnocení plánů a reportů
  • všichni, kdo chtějí správně využívat selský rozum 🙂
  • parťáci, kteří chtějí pružně reagovat na vzniklé situace a požadavky

Zkouška a certifikát

Pro získání certifikátu je nutné
• Absolvovat všechny 4 povinné moduly
• Vypracovat závěrečnou práci

Závěrečná práce aneb předveďte své „majstrštyky”
Na základě znalostí získaných v kurzu máte možnost využít nové znalosti ve svém vlastním projektu nebo si vybrat jednu z našich úloh.

Vytvořte svou analýzu „majstrštyk” a odešlete jej jako závěrečnou práci pro cyklus Business analytik. Od naší odborné komise obdržíte zpětnou vazbu, tipy na další posun – a tak si zajistíte okamžitou praktickou využitelnost získaných znalostí

Cena

Základní cena: 63.794 Kč + 21% DPH
Snížená cena*: 55.501 Kč + 21% DPH

* Snížená cena platí pro členy CAFIN nebo při účasti dvou a více osob z jedné firmy.