Prediktivní metody pro business analytiky

Datum konání 11. 10. 2019, od 09:00 do 16:00
Místo konání Školicí centrum Controller Institut, Praha 8
Cena 7 900 Kč
pro členy asociace CAFIN a pro více osob z jedné společnosti platí sleva 13%

Informace o kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit, kdy je vhodné do firemního rozhodování zapojit prediktivní metody (tj. předpovídání budoucího vývoje ze současných dat) a také jaké tipy prediktivních modelů se hodí pro který problém. Lektor objasní principy nejčastěji používaných typů regresních a klasifikačních modelů (lineární a logistická regrese, rozhodovací a klasifikační stromy a neuronové sítě) a ukáže silné a slabé stránky těchto metod. V případě zájmu bude část kurzu probíhat formou veřejné konzultace, kdy účastníci mohou představit problém, jež by chtěli prediktivní analýzou, a získat doporučení lektora.

Obsah tréninku

1. co je to prediktivní analýza: objasnění kategorií regrese a klasifikace
2. analýza historických dat reálného světa: expertní pohled je žádaný
3. dva možné přístupy k modelování: statistická analýza vs. strojové učení
4. životní cyklus modelu: Vývoj modelu -> implementace -> pravidelný monitoring kvality výstupu. Jak určit přesnost modelu?: metody validace a používané statistiky
5. modely pro předpovědi vs. modely pro určení vlivu jednotlivé proměnné (inference)
6. lineární regrese (a její varianty): jednoduchá a překvapivě často použitelná metoda, didakticky vhodná, analyticky řešitelná, ilustrace rozdílu statistického přístupu a strojového učení
7. logistická regrese
8. rozhodovací a regresní stromy
9. náhodné lesy
10. neuronové sítě

Cílová skupina

  • Business analytici (a ostatní zaměstnanci), kteří se chtějí zorientovat v přístupech a metodách prediktivní analýzy. Kurz odpoví na otázku, kdy lze použít kterou metodu.
  • Zaměstnanci, kteří uvažují o zavedení prediktivních metod do firemních procesů a zajímá je, co dalšího (kromě modelování samotného) sebou taková změna přináší.

Další informace

Tento seminář předpokládá znalosti na úrovni kurzu Statistika pro analytiky

Místo konání:

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
mapa

Kontakt

Telefon: +420 226 211 694
E-mail: info@controlling.cz
www: www.controlling.cz

Cesta

Autem: příjezd z centra přes Rohanské nábřeží a pokračovat do ulice Voctářova kolem Kauflandu, který bude po pravé straně nebo přes Holešovickou tržnici a Libeňský most naproti Kauflandu odbočit doleva na Voctářovu ulici. Další možná cesta je přes Holešovičky odbočit směr Bulovka a dolů kolem Libeňského zámečku a opět do ulice Voctářova. Sídlo naší společnosti je v budově DOCK One naproti Metrostavu.

MHD: metro linka B nebo tramvají 1, 14, 16, 25 na zastávku Palmovka případně tramvají 10 zastávka Divadlo pod Palmovkou, odtud se vydejte pěšky po ulici Zenklova směr Libeňský zámek a u Divadla pod Palmovou odbočte doleva do ulice Koželužská. Na konci této ulice uvidíte budovu DOCK One, kde je sídlo naší firmy. DOCK One je naproti budovy Metrostavu. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz

1) Nejlépe přijeďte metrem a auto nechte na záchytných parkovištích.
2) Zaparkujte v Kauflandu, kde máte zaručené parkovací místo - první 2 hodiny zdarma, poté 50 Kč za každou započatou hodinu.
3) Zaparkujte na parkovacích zónách, upozorňujeme, že jsou brzy plné. Cena parkování je od 20 Kč/hod. Doporučujeme využít aplikaci nebo web pro parkování www.parkujvklidu.cz. Parkovat můžete na smíšených (fialových) zónách a při využití aplikace můžete i na modrých (lokaci naleznete na přiložené mapce).

Vojtěch Filipec

Data Science, Twisto payments a.s.

Datový vědec specializující se na prediktivní metody. Jeho akademické vzdělání v jaderné fyzice je doplněno dlouholetými zkušenostmi s řízením a statistickým modelováním úvěrového rizika finančních institucí (KB, Erste Bank Group, BAWAG). Několik let působil jako interní konzultant pro kvantitativní metody ve farmaceutické firmě MSD a od roku 2017 pomáhá fin-techové společnosti Twisto vytěžovat data za účelem prevence rizik.